AMPA La Salle Comtal

AMPA La Salle Comtal

dilluns, 23 d’agost de 2010

COM S’ORGANITZA L’AMPA

Delegats de curs. A la reunió d’inici de curs, els pares i mares de cada classe trien democràticament un delegat, que té la funció de recollir les inquietuds o suggeriments dels pares i mares per transmetre-les a la tutora del curs i, si fos necessari, a la direcció de l’escola o a la Junta de l’AMPA. Un delegat o delegada és, doncs, un portaveu, un enllaç entre les famílies d’una classe i l’escola.

La Junta de l’AMPA convoca els delegats de curs de forma ordinària dos o tres cops a l’any. A més, els delegats que ho desitgin s’inclouen en una llista de distribució electrònica, on s’envien i es discuteixen les actes de les reunions i d’altres informacions d’interès. Finalment, poden assistir, com tots els socis, a les reunions de la Junta per exposar els temes que considerin oportuns.

Junta de l’AMPA. Es reuneixen un cop al mes, al col•legi, i esteu convidats tots els que vulguin assistir, ja que són reunions obertes.

Comissions. Les comissions estan formades per qualsevol pare/mare que desitgi col•laborar en algun tema concret ja sigui de forma continuada o puntual. Cada comissió tria un representant, que és el vocal del grup dintre de la Junta directiva de l’AMPA. Actualment existeix una única comissó que és la Comissió d'Escola Inclusiva (TEA)