AMPA La Salle Comtal

AMPA La Salle Comtal

diumenge, 16 d’octubre de 2011

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
D’acord amb l’ establert en els estatuts de l’AMPA, us convoquem a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DE LA SALLE COMTAL (AMPA). L’Assemblea se celebrarà a l’auditori de l’escola el dimecres 19 d’OCTUBRE a les 19:00 hores en única convocatòria.


ORDRE DEL DIA

Þ Benvinguda i exposició de l’objectiu de la reunió

Þ Aprovació de les actes anteriors

Þ Presentació i aprovació de la Junta directiva de l’AMPA, amb les modificacions d’aquest curs

Þ Presentació i aprovació de l’estat de comptes del curs anterior 2010-2011

Þ Presentació i aprovació del pressupost del curs 2011-2012

Þ Pilona Amadeu Vives i canvi de sentit del carrer

Þ Subvencions

Þ Precs i preguntes