AMPA La Salle Comtal

AMPA La Salle Comtal

diumenge, 14 d’octubre de 2012

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA


D’acord amb l’establert en els estatuts de l’AMPA, us convoquem a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DE LA SALLE COMTAL (AMPA). L’Assemblea se celebrarà a l’auditori de l’escola el dimecres 24 d’OCTUBRE a les 19:00 hores en única convocatòria.

L'ordre del dia serà el següent:
  • Benvinguda i exposició de l'objectiu de la reunió
  • Aprovació de l'acta anterior
  • Presentació i aprovació de la Junta Directiva de l'AMPA, amb les modificacions d'aquest curs.
  • Presentació i aprovació de l'estat de comptes del curs 2011-12
  • Presentació i aprovació del pressupost del curs 2012-13
  • Precs i preguntes