AMPA La Salle Comtal

AMPA La Salle Comtal

divendres, 11 de maig de 2018

L'AMPA AL PLENARI DEL DISTRICTE DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

El dijous dia 10 de maig el grup ERC de l'Ajuntament de Barcelona va portar al Plenari de Districte la següent proposició:

"Proposició del Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè acordi posar i explicitar tots els mitjans necessaris per garantir amb caràcter imminent i continuat, la seguretat dels alumnes de l'Escola La Salle Comtal en l'horari d'entrades i sortides de l'escola, atesa la perillositat a la que s'exposen els alumnes i familiars de des fa mesos per no disposar ni de servei de pilones ni d'agents de la Guàrdia urbana"

La proposició es va aprovar per unanimitat de tots els partits polítics de l'Ajuntament després del debat i l'exposició dels perills per part de dos components de l'AMPA.

El govern de l'Ajuntament es compromet a posar Guàrdia Urbana a les entrades i sortides de l'escola fins que estiguin arreglades les pilones i a tenir cura en el funcionament i manteniment d'aquestes un cop arreglades.

La seguretat dels nostres nens i nenes val tot esforç i no pararem fins que estigui garantida!