AMPA La Salle Comtal

AMPA La Salle Comtal

dimecres, 8 de juny de 2011

AJUTS INDIVIDUALS MENJADOR

Us informem que avui 7 de juny de 2011 es publica en el DOGC el següent:

RESOLUCIÓ del Consorci d'Educació de Barcelona, sobre aprovació d'unes bases. (DOGC 7.6.2011)

Acord de la Comissió Permanent Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona per la qual s’aproven les bases per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona, i s’obre la convocatòria per al curs escolar 2011-12

Període inicial de presentació de sol·licituds: entre els dies 8 i 22 de juny de 2011 ambdós inclosos.

Més informació