AMPA La Salle Comtal

AMPA La Salle Comtal

dilluns, 16 de gener de 2017

EL REPTE DE JUGAR

“El Repte de Jugar”, a La Salle Comtal


“Jugar i compartir el joc amb iguals és una conducta que els nens desenvolupen de manera innata i espontània, ningú ens ensenya a jugar, ni a fer amics i compartir aquest joc, és un comportament que forma part de l’essència de ser nens. És a través del joc que els nens aprenen infinites coses i s’inicien en el món de la imaginació i de les relacions socials, és a través del joc que poden aprendre habilitats com compartir, respectar torns o comunicar-se. A les escoles el joc està present en els moments d’oci, com els patis, però també s’aprofita per aconseguir aprenentatges entre els més petits.

 
Però, que passa si un nen no sap jugar?, com suplim aquesta rica oportunitat d’aprenentatge?. Això és el que passa sovint amb els nens que presenten un Trastorn de l’Espectre Autista (TEA). Els dèficits comunicatius i per entendre el món social, conjuntament amb els interessos restringits, les conductes estereotipades i els problemes sensorials que presenten i defineixen el trastorn, fan que les seves conductes distin de manera important de la resta de nens neurotípics. Els patis poden ser espais especialment complicats pels nens amb TEA, són espais desestructurats, sorollosos i poc previsibles, on la comprensió de les claus socials és essencial per poder participar del que succeeix. En aquest entorn, els nens amb autisme acostumen a quedar-se aïllats i presentar conductes inapropiades, en ocasions, poc funcionals i repetitives, i en altres, disruptives, perdent, d’aquesta manera grans oportunitats d’aprenentatge i podent propiciar conductes d’exclusió i assetjament per part de la resta d’alumnes.


En aquest sentit, és imprescindible treballar amb els nens amb autisme les habilitats de joc, l’ús funcional de les joguines, les regles que marquen el joc, les habilitats d’espera i de compartir, l’establir torns i el poder comunicar els interessos de cadascú. Caldrà també un suport dins dels espais de pati i una estructuració de les activitats que els permeti la comprensió i participació del joc.


A l’escola la Salle Comtal fa 3 anys es va iniciar el projecte TEA, un projecte dirigit a atendre a nens a TEA dins de l’escola ordinària, amb el convenciment de que els entorns ordinaris són els idonis per aquest alumnat i que la seva inclusió educativa promou valors com la solidaritat i la tolerància a la diferència per part de la resta d’alumnes, i per tant, contribueix a crear millors societats. El projecte té com a objectiu d’adaptació curricular i dels entorns, la formació del professorat i personal no docent, la sensibilització dels alumnes i de les seves famílies, i assegurar, no només la presència, sinó també la participació i l’aprenentatge per part dels alumnes amb TEA a l’escola.


Conjuntament amb el projecte TEA, es va crear dins de l’AMPA, la Comissió d’Escola Inclusiva, formada per pares de nens amb i sense autisme, que tenim l’objectiu de col·laborar activament amb la direcció de l’escola per aconseguir la inclusió educativa dels alumnes amb diversitat funcional. Un dels projectes de la Comissió va ser el de Patis Guiats, un projecte dirigit a garantir la participació d’aquests alumnes en el pati del migdia, per tal de promoure la interacció amb la resta d’alumnes i l’accés als moments de gaudi durant el joc. El projecte va rebre una subvenció econòmica per part de l’Obra Social de la Caixa i de l’Ajuntament de Barcelona, el que ha permès el seu finançament durant el darrer trimestres del curs 2015-16 i permetrà el seu manteniment durant mínim tot el curs actual. Actualment es dóna atenció a 7 nens amb autisme i hi participen 3 terapeutes amb formació específica en autisme, juntament amb els monitors de pati. L’objectiu principal és q els nens s’ho passin bé, pel q es dedica el temps necessari a explorar els seus interessos i aprofitar-los per crear oportunitats de joc adaptats a les capacitats de cadascú.


L’ estructuració, els suports visuals i la participació de la resta d’alumnes són claus per garantir l’èxit. L’experiència ha estat molt positiva per tots els alumnes, també pels alumnes sense autisme que es beneficien d’igual manera de les metodologies utilitzades amb els alumnes amb autisme.


Des de que el projecte està en funcionament s’han reduït de manera general els problemes de conducta, tots els alumnes es mostren més participatius en les activitats de joc i s’han fomentat valors com la tolerància a la diversitat.


L’experiència ens diu que els nens amb autisme es poden beneficiar enormement dels entorns ordinaris, però no a qualsevol preu, calen els suports adients, especialitzats i personalitzats. Les escoles han de fer un recorregut en aquesta direcció i comprovar el benefici que suposa per tota la comunitat educativa. L’escola la Salle Comtal és pionera en aquest tipus d’iniciatives, amb apostes decidides i clares a favor de la inclusió educativa.


Aquest projecte no hagués estat possible sense el suport i el creure en ell per part de la direcció de l’escola la Salle Comtal, sense els monitors que s’impliquen cada dia, les terapeutes que han posat una enorme il·lusió i professionalitat i sense les famílies que no deixen de lluitar per una veritable inclusió educativa. A tots ells, el meu més sincer agraïment”.


El Projecte s’ha portat a terme amb les aportacions de l’Ajuntament de Barcelona  i de la Obra Social “La Caixa”.

Article de Isabel Parra Uribe de la Comissió Escola Inclusiva de l’AMPA La Salle ComtalAmb la col.laboració de